Etiqueta: sucre

diabetes

Conviure amb la diabetis. Et facilitem les claus per fer la teva vida més fàcil i saludable!

Avui dia, portar una vida normal i ser diabètic és ben comú! Des que el pacient diabètic pren consciència de la seva malaltia i aprèn a conviure-hi, el diabètic ha d’aprendre a cuidar-se de si mateix intentant mantenir el seu antic modus vivendi i fer-lo compatible amb un seguiment mèdic adequat. Això és molt important, ja que a partir dels coneixements que adquireixi sobre la seva malaltia dependrà, en gran part, la seva evolució!

Tant la Diabetis Mellitus de Tipus 1 i la de Tipus 2 són malalties cròniques i de tractament complex. Des del seu diagnòstic, el diabètic ha de fer una autoanàlisi, ajustar el tractament dietètic i farmacològic, tenir cura del maneig de tècniques d’autoinjecció i altres aspectes com la cura dels peus, la higiene, etc.

Aquests dos tipus de diabetis, que succeeixen per causes diferents, es diferencien pel moment en què es desenvolupen i el tipus de tractament que s’aplica en cada cas.

Aliments que cal evitar:

L’alimentació juga un paper decisiu en el tractament de la diabetis, ja que gairebé en la meitat dels casos es pot controlar seguint les pautes dietètiques adequades. Per començar, l’essencial és que es normalitzi el pes, ja que moltes vegades els nivells de glucosa tornen als límits normals només recuperant un pes normal.

Precaucions que cal tenir presents:

  • Evitar els sucres simples que s’absorbeixen ràpidament: aliments com el sucre, mel, melmelada, llet condensada, refrescos ensucrats, fruites en almívar, pastissos, galetes o bombons.
  • No convé abusar de greixos animals com la carn de porc, embotits, mantega, ous i fruits secs, ja que augmenten el nivell de colesterol a la sang, especialment desaconsellable per al diabètic.
  • Parar atenció als aliments per a diabètics: abans d’ingerir-los cal llegir sempre detingudament la seva composició, ja que el seu abús pot alterar els nivells de glucèmia, com passa amb els que contenen fructosa i sorbitol.

Recomanacions que cal tenir presents:

  • Augmentar el contingut de fibra: la fibra disminueix l’absorció de sucres, cosa que fins i tot pot reduir els requeriments d’insulina. Per això els llegums resulten molt útils en la dieta de la persona diabètica, ja que a més de proteïnes aporten fibra en una alta proporció.
  • Fer exercici: la pràctica constant d’exercici físic també és molt important per controlar la diabetis, ja que augmenta el consum de glucosa a l’organisme i permet una millor utilització de la insulina.

Del seguiment que faci el diabètic de la seva pròpia malaltia en depèn, en gran manera, la qualitat de vida que porti, ja que els efectes negatius que pot generar aquesta malaltia en altres òrgans són moltes si no es tracta convenientment.

Ets diabètic/a i t’agradaria tenir un major control sobre la teva salut? Recorda que a la farmàcia trobaràs l’assessorament i els productes/serveis necessaris per mantenir la diabetis sota control! Som-hi!

Per què és tant important la prova del sucre durant l’embaràs

Un dels controls habituals que has de realitzar-te quan estàs embarassada està relacionat amb el sucre. Es tracta d’un examen rutinari que pot realizar-se durant el primer trimestre, durant les setmanes 24 a la 28 o, de vegades, en tots dos moments.

Per què es realitza la prova del sucre durant l’embaràs?

És important conèixer si en l’organisme de la mare gestant ha aparegut la diabetis gestacional. Independentment de que la mare pateixi diabetis o pateixi alguna altra circumstància que la faci estar predisposada a patir diabetis en aquesta nova etapa de la seva vida.

Per determinar la diabetis gestacional s’acostuma a utilitzar el test d’O’Sullivan. Aquest test es caracteritza per subministrar-se una beguda molt doça (50 g de glucosa dissolta en aigua), per veure com respon l’organisme de la mare. Just abans de la ingesta es pren una mostra de sang per a mesurar la concentració de glucosa, i una hora després es fa el mateix. La mesura de glucosa després de l’hora d’espera ha de ser menor de 140 mg/dl.

Si tots dos mesuraments són normals, no té diabetis. Si alguna de les dues mesures surt alterada, no podem descartar aquesta possibilitat i passem a fer una altra prova similar, però bastant més llarga: la prova de sobrecàrrega oral amb glucosa. A continuació, es determina el nivell de glucosa en sang mitjançant un anàlisi convencional. En el cas que no s’utilitzi aquest test, es realiza la prova de la corba de la glucosa.

La raó per la qual aquesta prova és tan important és pel fet que pot provocar complicacions maternes i riscos per al fetus. Per exemple, quan el bebè neix, és possible que presenti algunes complicacions derivades de la diabetis gestacional. El més freqüent és que tingui hipoglucèmia. També, fins a un 40% dels nadons que han tingut mares diabètiques poden sofrir hipocalcèmia. Amb tot, poden ser més grans i tenir un pes major al qual correspon a la seva edat gestacional i acostumen a tenir bastant teixit adipós a causa de l’excés de glucosa durant l’embaràs.

Quines són les seves conseqüències?

Es pot traduir en un augment del gruix del miocardi o en una insuficiència cardíaca. Quan un nadó presenta aquestes complicacions en néixer se li realitzaran una sèrie de proves per a determinar el nivell de glucèmia i altres indicadors per comprovar el seu estat de salut. En alguns casos, com la hipocalcèmia, pot resoldre’s sense tractament, però en uns altres és possible que es requereixi un tractament endovenós específic per a corregir els valors que han llançat cadascuna de les proves.

La diabetis gestacional sol desaparèixer unes setmanes després d’haver-se produït el part (fins a 12 setmanes). No obstant això, pot ser molt perillosa tant per a la mare com per al bebè. Per aquesta raó, acudir a les revisions previstes i seguir les indicacions del metge és fonamental per a evitar tots els riscos exposats