Portar mascareta no és suficient: s’ha d’utilitzar correctament

El contagi de la malaltia COVID-19 s’origina majoritàriament a través de persones amb símptomes, però no hem d’oblidar que podem ser positius en COVID-19 i tenir pocs símptomes o simplement no tenir-ne. És en aquest moment quan l’ús de mascaretes higièniques de manera general podria contribuir a la disminució de la transmissió.

Consells generals

Tota la població ha de tenir en compte que, si pateix qualsevol símptoma associat a la malaltia del COVID-19, s’ha de quedar a casa i aïlllar-se de la resta de la família. Les distàncies mínimes de seguretat s’han de respectar en tot moment, així com també hem de rentar-nos les mans amb aigua i sabó (o amb solució hidroalcohòlica en el seu defecte) durant almenys 20 segons i arribant a totes les parts de les mans (incloent també les ungles).

Has d’evitar tocar-te la boca, el nas o els ulls. Tampoc has de tocar la mascareta mentre la portis posada, i només s’ha de manipular a través de les gomes elàstiques. La mascareta, si està posada correctament, ens ha de tapar el nas i la boca: no ens la podem posar de barret ni a la barbeta. Per últim, recorda cubrir la boca i el nas quan estornudis o hagis de tossir.

Recomanacions al manipular la mascareta

  • Rentat les mans abans de manipular-la, ja sigui per posar-te-la o per treure-la.
  • Es recomana no utilitzar la mascareta higiènica durant més de quatre hores.
  • No et toquis la mascareta ni la cara, independentment de si portes guants o no.
  • Segueix sempre les instruccions d’ús per rentar-les. Si no són reutilitzables, no les reutilitzis. Poden ser una font de contagi i no protegir-nos.
  • No te la treguis per parlar o quan entris a algun establiment.
  • Cada mascareta és personal. No la pots compartir amb ningú.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *