Etiqueta: medicina

Llençar correctament els medicaments caducats és importantíssim! Saps on dipositar-los?

La data de caducitat dels medicaments és un aspecte crucial a l’hora de decidir si els fàrmacs són segurs i si funcionaran tal com s’espera. La data de caducitat es pot trobar a la caixa, a l’envàs, al recipient i a l’etiquetatge. A més, no és molt diferent d’altres dates de caducitat que estem acostumats a veure en altres productes, com la dels aliments, per exemple.

Quan es fabrica un medicament es realitzen una sèrie d’estudis per determinar la seva caducitat. Aquests estudis s’anomenen ‘estabilitats’ i indiquen la durada que el fàrmac serà estable. Aquesta estabilitat o caducitat varia segons el tipus de medicaments.

L’ús de medicaments caducats pot arribar a ser molt perillós per a la salut de les persones. Quan es supera aquest període d’estabilitat, el medicament caduca i no es pot assegurar que actuï sobre l’organisme de la mateixa manera que quan era apte per al seu consum. Tampoc es pot garantir que la seva eficàcia sigui l’adequada, per la qual cosa cal anar amb molt de compte i assegurar sempre que el medicament que es pren no està caducat!

Què cal fer amb els medicaments caducats?

Quan veiem que un medicament està caducat, cal llegir el prospecte i seguir les instruccions que s’hi especifiquen. Allí s’hi troba la forma correcta de reciclar-los, que en quasi tots els casos és portant-los al Punt SIGRE que de les farmàcies.

Aquesta informació es troba recollida al punt 5 dels prospectes amb la següent frase: «Els medicaments no s’han de llençar pel desaigüe ni a les escombraries. Dipositi els envasos i els medicaments que no necessiti al Punt SIGRE de la farmàcia. En cas de dubte pregunti al seu farmacèutic sobre com llençar de manera adequada els medicaments que no necessita.»

Al Punt SIGRE s’hi pot portar el següent:

  • Medicaments caducats.
  • Medicaments que ja no es necessiten.
  • Capses de medicaments
  • Envasos buits o amb restes.

També és molt important saber què no s’ha de dipositar en aquest punt:

  • Agulles.
  • Termòmetres.
  • Gases.
  • Productes químics.
  • Radiografies.
  • Piles.

Portar els medicaments caducats al Punt SIGRE garanteix que a aquest tipus de residus tan especials se’ls hi doni el tractament mediambiental adequat, i s’evita que puguin fer malbé el medi ambient i l’entorn.

També cal tenir present que dins dels fàrmacs de prescripció mèdica es poden diferenciar dos tipus de tractaments; els crònics i els d’una durada de temps puntual. En aquest últim cas, pot passar que s’acabi el tractament abans que la medicació. Si aquest és el teu cas, recorda que també cal portar els medicaments al Punt SIGRE, encara que no hagin caducat, per evitar possibles intoxicacions accidentals.

Per assegurar-nos que no emmagatzemem restes de tractaments o medicaments antics, és convenient revisar el contingut de la farmaciola periòdicament. Perquè et sigui molt més fàcil seguir-ne el control, nosaltres t’aconsellem que:

1. Quan compris un medicament, abans de guardar-lo, assenyalis la data de caducitat de l’envàs perquè et sigui fàcil de veure.

2. Revisis el contingut de la farmaciola cada 6 o 12 mesos per tal de verificar la caducitat i el bon estat dels medicaments.

3. No facis servir un medicament caducat.

4. No llencis medicaments caducats pel desaigüe o a les escombraries. Porta’ls sempre al Punt SIGRE de la farmàcia.

5. Rebutgis els fàrmacs sobrants després d’un tractament que ja hagis finalitzat.

No guardis les restes per a altres ocasions.
Et queda algun dubte sobre el reciclatge de medicaments? A la farmàcia trobaràs el Punt SIGRE sempre que et convingui i si ho necessites, pregunta’ns i t’ajudarem!