Etiqueta: cáncer coòlon

La detecció precoç del càncer de còlon i recte: primordial per fer-hi front

El càncer colorectal pot desenvolupar-se durant mesos sense produir molèsties i sovint, quan aquestes apareixen, la malaltia ja està força avançada. Els programes de detecció precoç permeten detectar la malaltia en estadis inicials, la qual cosa fa que sigui més fàcil de tractar i n’augmenta les possibilitats de curació. En altres casos, es detecten lesions que, si no es tracten, amb els temps poden esdevenir càncer.

Diagnosticar i tractar els casos de càncer de còlon i recte com més aviat millor per augmentar possibilitats de curació, així com incrementar la participació de la població diana del programa, és una de les prioritats del programa impulsat per l’Institut Català d’Oncologia de la Generalitat de Catalunya per detectar lesions precanceroses i intervenir en les fases primerenques evitant la seva evolució a estadis més avançats on la taxa de supervivència és inferior i la mortalitat és elevada.

El programa de detecció precoç de la Generalirat de Catalunya:

El programa va adreçat a tots els homes i dones de 50 a 69 anys i la prova de cribatge és molt senzilla. S’ofereix la possibilitat de realitzar, cada dos anys i de manera gratuïta, un test immunològic per detectar sang oculta en femta no apreciable a simple vista.

Els ciutadans que poden acollir-se al programa reben una carta informativa i per participar-hi, han d’anar amb la carta a una de les farmàcies adherides a la campanya, on els hi facilitaran tot el necessari per fer la prova. Un cop fet el test, s’ha de portar la mostra a la farmàcia tan aviat com sigui possible.

El resultat es comunica per carta passats uns dies. En el cas que la prova surti positiva (és a dir, que es detecti sang en la mostra de femta), s’haurà de fer una colonoscòpia per descartar cap lesió en el còlon o recte.

Durant el 2020 van participar al programa 199.859 usuaris, es van recollir un total de 196.662 mostres, hi van col·laborar 1.226 farmàcies i es van formar 731 farmacèutics. Durant aquesta primera dècada del programa també s’han diagnosticat prop de 1.300 càncers invasius i s’han extirpat pòlips amb potencial de malignització a 15.500 persones.

A Farmàcia Morán estem adherits al programa! Si tens entre 50 i 69 anys i ja has rebut la carta, no dubtis en venir a la nostra farmàcia. Prevenir el càncer de còlon i recte és a les teves mans!