Equip

L’equip tècnic i humà del que disposem ens permet afrontar amb èxit les exigències de qualitat presents i futures

Noemí Morán Martín

Farmacèutica titular
Especialista en formulació magistral

Núria Collado Armengol

Farmacèutica substituta
Especialista en Homeopatia

Teresa Vila Alvarez

Farmacèutica substituta
Especialista en Dermocosmètica